Nekretnine Mladenovac

011/8233-844

Kralja Aleksandra Obrenovića 70, Mladenovac

activa.nekretnine@gmail.com

Adaptacija, Sanacija I Rekonstrukcija objekata

Adaptacija

Adaptacija predstavlja izvođenje građevinskih i drugih radova na već postojećem objektu i njima se uglavnom vrši promena organizacije prostora u objektu rušenjem ili zidanjem pregradnih zidova, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta.

Izvođenjem ovih radova ne utiče se na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju se konstruktivni elementi, kao ni spoljni izgled. Što je najvažnije, ne utiče se na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine.

Sanacija

Sanacija najčešće obuhvata radove koji predstavljaju popravku instalacija, opreme i postrojenja, zamenu konstruktivnih elemenata, tj. zamenu međuspratne, krovne konstrukcije, bez promene spoljnog izgleda.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji sanacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine i ne utiče se na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra.

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija, u odnosu na prethodne, podrazumeva dosta složenije radove. Tako u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ona predstavlja izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta, kojima se utiče na stabilnost i sigurnost, menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces. Menja se čak i spoljni izgled objekta ili čak povećava broj funkcionalnih jedinica.

Rekonstrukcija najčešeće obuhvata izmenu dimenzija otvora na fasadi i otvaranje novih otvora, uvođenje novih instalacija, opreme i uređaja, ugradnja lifta unutar objekta, otvaranje krovnih prozora, izmenu konstruktivnih elemenata, izmenu konstruktivnog sistema, otvaranje ili zatvaranje otvora u konstruktivnim elementima.

Takođe, pod rekonstrukcijom se misli i kada se vrši fizička deoba ili spajanje stambenih ili poslovnih jedinica, pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni ili poslovni prostor i formiranje nezavisne jedinice, pripajanje zajedničkih prostorija stambenom ili poslovnom prostoru.

Bez obzira da li se radi o adaptaciji, sanaciji ili rekonstrukciji objekta potrebno je pribaviti sve neophodne opštinske dozvole, jer bez njih nije moguće izvoditi radove.