Nekretnine Mladenovac

011/8233-844

Kralja Aleksandra Obrenovića 70, Mladenovac

activa.nekretnine@gmail.com

Kompletan consulting za pribavljanje potrebne dokumentacije za izgradnju objekata

 • Izrada idejnog resenja objekta
 • Elektronsko Podnosenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova kroz APR u ime investitora
 • Koordinacija izmedju investitora i javnih komunalnih preduzca (Imalaca javnih ovlascenja) u vezi pribavljanja tehnickih uslova zha projektovanje i prikljucenje na infraskrutkuru kroz APR
 • Izrada projekta za gradjevinsku dozvolu
 • Elektronsko Podnosenje zahteva za dobijanje grad dozvole kroz APR
 • Koordinacija izmedju investitora – direkcije i opstine u vezi placanja doprinosa
 • Elektronsko podnosenje zahteva za pribavljanje kaluyule prvosnaznosti resenja o gradjevinskoj dozovoli
 • Prijava radova
 • Izrada izjave o zavrsetku izrade temelja, aganzvanje geodteskog biroa za izradu snimka zavrsenih temelja
 • Elektronsko podnosneje zhahteva za prijavu zavrsetka izrade temelja
 • Izrada izjave o zavrsetku objekta u kponstruktivnom smislu
 • Elektronsko podnosenje zahteva za prijavu zavrsetka objekta u konstruktivnom smilsu
 • Koordinacija i prikupljanje dokumentacija za dobijnje upotrebne dozvole
 • Koordinacija i prikupljanje dokumentacija za prikljucenje objekta na infrastrukturu – kanaliyacfija ,gas ,struja, vodovod..